Zásady zpracování vašich osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností. Také vás touto cestou informujeme o zajištění jejich ochrany a vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“), které je účinné od 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi, v souvislosti s obchodními vztahy mezi vámi a naší společností.

 

Zpracovávané údaje

V případě, že zvolíte tuto elektronickou komunikaci s naší společností, uvádějte prosím následující údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail a adresu poptávané stavby. Tyto údaje je nutné sdělit za účelem vypracování cenové nabídky a případného uzavření smlouvy o dílo. Tyto údaje budou Správcem zpracovány neomezeně, pouze pro uvedené účely a nebudou sdělovány třetím osobám.

Vyplněním těchto údajů udělujete zároveň svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď touto elektronickou formou, zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti.

 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.