Výrobní program

Průmyslové stavby

 • Transformovny
 • Spínací stanice
 • Základy stožárů elektrického vedení

Občanské stavby

 • Školy
 • Zdravotní střediska
 • Domovy důchodců
 • Obchody
 • Administrativní budovy
 • Budovy státní správy
 • Ubytovny

Rodinné a bytové domy

 • Novostavby
 • Rekonstrukce
 • Půdní vestavby

Veřejný prostor

 • Chodníky

Inženýrské sítě

 • Vodovody
 • Kanalizace
 • Čistírny odpadních vod

Ostatní práce

 • Zateplování
 • Střechy
 • Sanace
 • Fasády
shipyard-2458150_1280
30 let zkušeností

Na trhu se pohybujeme již od roku 1991, což z nás činí důvěryhodného partnera s řadou zkušeností ve stavebním a projekčním odvětví.

Dodržujeme platná ustanovení právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti společnosti z hlediska kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ing. František Pospíšil
jednatel, vedoucí technického úseku,

Spojte se s námi