Projekce

Vypracujeme pro Vás projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení i realizaci zakázky včetně projednání s příslušnými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení.

Ing. Josef Paul
projektant
+420 777 000 352
Buildingdesigns-GettyImages-912482942-db55b3af711044a3a42ad1040c6711a9-1568x1014
30 let zkušeností

Na trhu se pohybujeme již od roku 1991, což z nás činí důvěryhodného partnera s řadou zkušeností ve stavebním a projekčním odvětví.

Dodržujeme platná ustanovení právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti společnosti z hlediska kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ing. František Pospíšil
jednatel, vedoucí technického úseku,

Potřebujete zpracovat stavební projekt?